Medlemskab og Kontingent for 2017.

v/Lis NielsenMedlemsskab

Opkrævning på kontingent bliver udsendt i løbet af december måned til betaling i begyndelsen af januar 2017.

På den nyligt afholdte generalforsamling blev følgende vedtaget:

Kontingentsatser for perioden 1. januar – 31. december 2017:
A-medlemskab af Den Alpine Have, Danmark + medlemskab af AGS, England kr. 505,00
A-medlemskab af Den Alpine Have, Danmark + familiemedlemskab af AGS, England kr. 555,00
B-medlemskab af Den Alpine Have, Danmark kr. 225,00

Vi er meget glade for, at mange af vore medlemmer bruger betalingsservice. Vi sparer tid, penge og arbejde. Omkostningerne til opkrævning kan blive væsentligt reduceret, hvis flere vil tilmelde deres kontingentbetaling til betalingsservice.

Når I får jeres kontingentbetaling, og den ikke allerede er tilmeldt til betalingsservice, håber vi, at I vil tilmelde den, så den i fremtiden går via betalingsservice. I skal blot bruge indbetalingskortet, som sendes til jer fra Nets. På dette kort står alle de oplysninger, som I skal bruge.

Skulle der være spørgsmål i forbindelse med kontingentopkrævningen, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte foreningens formand.

Ændring af medlemsskab:

A-medlemskab kan ændres til B-medlemskab hvert år senest d. 1. november.
I så fald vil kontingentet for det kommende kalenderår blive nedsat med kontingentbeløbet til The Alpine Garden Society, England.

B-medlemskab kan ændres til A-medlemskab på hvilket som helst tidspunkt af året.
Kontingentbeløbet vil blive forhøjet med det beløb, som på dette tidspunkt er gældende for medlemskabet af The Alpine Garden Society, England.

Skulle I have spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte foreningens formand.

 

Klik for mere info.


Arbejdernes Landsbank


DAH Bliv Medlem


-- Markedsplads --