Tufa og kalksten i medlemmernes haver.

Her på siden, vil vi gerne vise lidt om de bede lavet af kalk- eller tufasten der er lavet hos foreningens medlemmer. Så vidt muligt er de enkelte bede angivet med størrelse og forbrug af sten pr. kg.

Det er så vort håb,at andre kan finde inspiration og en ide om aktuelt forbrug, hvis man selv vil anlægge et lignende bed.

Kalkstens bedene er lavet med de kalksten vi kunne tilbyde medlemmerne i 2017, og hvoraf der her pr. ult. oktober 2018 stadig er nogle til salg, Klik her hvis du vil se tilbuddet.

Tufa bedene er primært lavet med den tufa vi kunne tilbyde medlemmerne i 2018.

Klik på linien med det enkelte bed, for at se en kort beskrivelse + lidt billeder.

Kalkstensbed i Aarhus - (klik for at se billeder/beskrivelse)

Kalksten bedet er lavet som 2 bede, adskit af en sti belagt med marksten.

Bedene fylder 2,7 x 1,2 meter og 1,2 x 1 meter, ialt ca. 3,5 kvadratmeter, og frorbruget af sten har været 2 trailer læs eller ca. 600 kg.

Kalkstensbedet har været rigtig godt, det er helt klart en kombination planterne kan lide, allerede det første år er de vokset helt fantastisk, og der har hun været ganske få vi har måttet udskifte.

Tufa bede i Aarhus - (klik for at se beskrivelse/billeder)

Tufa bed 1.

Bedet er lavet med 5 mellemstore tilplantede tufa sten vi fik foræret i 2017 (man har vel lov til at være heldig) :-)

bedet måler 1,3 x 0,6 meter, ca. 0,8 kvadratmeter, og er anlagt så stenene kan ses fra begge sider (sådan var de tilplantet). af hensyn til omgivelserne er der valgt sorte granitskærver som topdressing.

Tufa Bed 2.

Bedet er lavet af den Tyrkiske tufa, foreningen formidlede salg af i 2018.

Bedet fylder ca. 2 x 2 meter, i alt ca. 4 kvadratmeter, og der er brugt kanp 480 kg. tør tufa.

Stenene var noget runde, så der er valgt at præsentere hver sten for sig, dvs. de er sat med lidt mellemrum og som topdressing er der valgt røde granitskærver (af hensyn til omgivelderne).

Tufa bede i Ringkøbning - (klik for at se billeder/beskrivelse)

Tufa Bed 1.

Bedet er anlagt i 2017, og består af ca. 190 kg. tufa (købt i Belgien).

Tufa bed 2.

Bedet er lavet af den Tyrkiske tufa, foreningen formidlede salg af i 2018.

Bedet fylder ca. 1,4 x 2 meter, i alt ca. 2,8 kvadratmeter, og der er brugt ca 500 kg. tør tufa.

Tufa bede i Hadsten - (klik for at se billeder/beskrivelse)

Bedene er lavet af den tyrkiske tufa, foreningen formidlede salg af i 2018.

Der er købt 3.000 kg der gradvis er blevet brugt, bl.a. til et stort bed med ca. 2.250 kg + et par baljer med enkelte store sten samt en rest på 750 kg der skal bruges til et nyt bedl

Tufa bed i Årslev. - (klik for at se billeder/beskrivelse

Bedene er lavet af den tyrkiske tufa, foreningen formidlede salg af i 2018.

Der er købt 2.000 kg, der bliver brugt pø om pø-

 

Tufa bed i Nodeland (Norge). - (klik for at se billeder/beskrivelse

Bedene er lavet af den tyrkiske tufa, foreningen formidlede salg af i 2018.

Der er købt 875 kg, Hvoraf der er brugt ca. 3/4, dvs. ca. 700 kg.

Bedene måler henholdsvis 2,6 x 2,2 meter og 1 x 1,2 meter - omregnet vil det sige, at der er brugt ca. 100 kg. pr kvadratmeter.

 

Klik for mere info.


Arbejdernes Landsbank


DAH Bliv Medlem