Orkidéernes Danmark

Randers
Dato: 13 nov 2019 19:00

Orkidéernes Danmark

I alt 37 orkidéarter er fundet inden for de nuværende danske grænser. Hvis også underarter og varieteter tælles med som sædvanlige enheder, har 50 forskellige slags orkidéer i tidens løb optrådt i Danmark. Langt de fleste findes her stadig; men hvordan ser orkidéernes Danmark egentlig ud?.

De naturgivne rammer beror primært på jordbund og klima, mens skiftende tiders skovdrift, landbrug, råstofgravning, bebyggelse og andre kulturpåvirkninger i høj grad har formet biotoperne inden for disse rammer. De enkelte orkidéarters økologiske tilpasninger har været afgørende for deres evne til at klare sig bedre eller dårligere i det dynamiske kulturlandskab.

Hensynet til de samme tilpasninger må danne udgangspunkt for planlægning af naturpleje henholdsvis udlægning af urørt natur, hvis arterne fortsat skal bevares som en del af den danske flora.

Tag med på en rejse ud i orkidéernes Danmark og se dit land fra en ny vinkel!

 

 

Alle datoer


  • 13 nov 2019 19:00

 

Oprettet af iCagenda