PlsalgRetningslinier for plantesalg 

Ved foreningens møder - forår/plantebytte/efterår - arrangeres et plantesalg.

Alle medlemmer af Den Alpine Have har mulighed for at deltage både som sælger og som køber.

Opstilling af boder/aflevering af planter vil blive annonceret i programmet for det enkelte arrangement.

Plantesalg herunder reservering og gennemsyn af planter må ikke startes før det programsatte tidspunkt for plantesalget.

Plantesælgere skal give minimum 5 planter til lotteriet, ellers opkræves 100 kr.

Plantesalget ved forårs- og efterårsmøderne vil blive arrangeret indendørs, her gælder følgende:

  • Plantesælgerne skal ved tilmelding til mødet bestille det antal borde, som der er brug for til jeres plantesalg.
  • Borde bliver dækket med plastic (det sørger bestyrelsen for).
  • Ved opstilling af boder/aflevering af planter - undgå så vidt muligt at spilde jord m.m. på gulvet.
  • Plantesælgerne skal deltage i oprydning og fejning efter salget.

Plantesalget ved plantebyttemøderne vil blive arrangeret udendørs, her gælder følgende:

  • Plantesælgere medtager selv borde m.m. til egen salgsbod.

Klik for mere info.


Arbejdernes Landsbank


DAH Bliv Medlem