Medlemsbladet.

Bladet udkommer i: marts – juni – oktober – december.

Indlæg til bladet skal være redaktøren i hænde 1 måned før udgivelse, senest 1/2 - 1/5 -1/9 -1/11.

1 joernjensen

Redaktør:
Jørn T. Jensen

 

Se et prøvenummer af bladet:

september-forside-2012

Den Alpine have.


Glæd Jer til  marts nr. af Den Alpine Have.

Marts nr. af Den Alpine Have er afleveret til trykkeriet.
Har du ikke modtaget bladet efter 1. marts kontakt, Jørn T. Jensen.
Denne gang kan I se et anderledes spaltebed, læse om Leucojum, og så er der anden artikel om tyrkiske Sempervium.

Jørn T. Jensen

 

forside


 

s8 s11 s15

 Jørn T. Jensen


Årgang 2017

forside            

 Årgang 2016

Den alpine have nr 128 1   Den alpine have nr 129 1   Den alpine have nr 130 1 w   side 1web

 Årgang 2015

Den alpine have nr 124 1   Den alpine have nr 125 1   Den alpine have nr 126 1    web 1

 Årgang 2014

Den alpine have nr 120 1   Den alpine have nr 121 1 we   Den alpine have nr 122.1web   1 web

  Årgang 2013

den alpine have forweb   forsideweb   Den alpine have nr 118 1web   Den alpine have nr 119 fors