Medlemsbladet.

Bladet udkommer i: marts – juni – oktober – december.

Indlæg til bladet skal være redaktøren i hænde 1 måned før udgivelse, senest 1/2 - 1/5 -1/9 -1/11.

1 joernjensen

Redaktør:
Jørn T. Jensen

 

Se et prøvenummer af bladet:

Den-alpine-have-nr-119-fors


 

Glæd Jer til  oktober nr. af Den Alpine Have.

December nr. af Den Alpine Have er afleveret fra  trykkeriet til forsendelse.
Har du ikke modtaget bladet inden 5. december, kontakt Lars Bertelsen.

Dette nummer har alt om generalforsamlingen og planteudstillingen i Jelling.

Så har 8 af vore medlemmer været på tur i Geogien, læs om turen,
og så er der en artikel om en tidsel i stenbedet.

Og sidst i bladet er der nyt fra klubberne.

Jørn T. Jensen

 

Den Alpine Have1w


 

Den Alpine Have12w Den Alpine Have16w Den Alpine Have 27w


 

 Årgang 2019

Den Alpine Have140 1web   Den Alpine Have 1web   Den Alpine Have 142 1 webe   Den Alpine Have1w

Årgang 2018

Den Alpine Have 136 1   Den Alpine Have 137 1   138 1weba   Den Alpine Have 139 december web1a

Årgang 2017

forside   Den Alpine Have side1w   Den Alpine Have1web   Den Alpine Have 135 1

 Årgang 2016

Den alpine have nr 128 1   Den alpine have nr 129 1   Den alpine have nr 130 1 w   side 1web

 Årgang 2015

Den alpine have nr 124 1   Den alpine have nr 125 1   Den alpine have nr 126 1    web 1

 Årgang 2014

Den alpine have nr 120 1   Den alpine have nr 121 1 we   Den alpine have nr 122.1web   1 web

  Årgang 2013

den alpine have forweb   forsideweb   Den alpine have nr 118 1web   Den alpine have nr 119 fors