Medlemsbladet.

Bladet udkommer i: marts – juni – oktober – december.

Indlæg til bladet skal være redaktøren i hænde 1 måned før udgivelse, senest 1/2 - 1/5 -1/9 -1/11.

1 joernjensen

Redaktør:
Jørn T. Jensen

 

Se et prøvenummer af bladet:

september-forside-2012

Den Alpine have.


Glæd Jer til  oktober nr. af Den Alpine Have.

Oktober nr. af Den Alpine Have er afleveret til trykkeriet.
Har du ikke modtaget bladet efter 5. oktober, kontakt Jørn T. Jensen.
I bladet er indkaldelse efterårsmødet, komme en tur til Japan og til Fur, og så er der planteportrætter.

Jørn T. Jensen

 

Den Alpine Have1web


 

Den Alpine Have12web Den Alpine Have22web Den Alpine Have26web

 Jørn T. Jensen


Årgang 2017

forside    Den Alpine Have side1w   Den Alpine Have1web    

 Årgang 2016

Den alpine have nr 128 1   Den alpine have nr 129 1   Den alpine have nr 130 1 w   side 1web

 Årgang 2015

Den alpine have nr 124 1   Den alpine have nr 125 1   Den alpine have nr 126 1    web 1

 Årgang 2014

Den alpine have nr 120 1   Den alpine have nr 121 1 we   Den alpine have nr 122.1web   1 web

  Årgang 2013

den alpine have forweb   forsideweb   Den alpine have nr 118 1web   Den alpine have nr 119 fors