Medlemsbladet.

Bladet udkommer i: marts – juni – oktober – december.

Indlæg til bladet skal være redaktøren i hænde 1 måned før udgivelse, senest 1/2 - 1/5 -1/9 -1/11.

1 joernjensen

Redaktør:
Jørn T. Jensen

 

Se et prøvenummer af bladet:

Den-alpine-have-nr-119-fors


 

Glæd Jer til  juni nr. af Den Alpine Have.

Juni nr. af Den Alpine Have er afleveret fra  trykkeriet til forsendelse.
Har du ikke modtaget bladet efter 8. juni, kontakt Lars Bertelsen.

Vi briger alt fra forårsmødet i Jelling i marts.

Og så er der en flot artikel om en tur Nepal og om at gå rundt i en skov af flere meter høje Rhododendron.

Indbydelse til Åbne Haver i Esbjerg og plantebytte, planteportræt og meget andet.

Jørn T. Jensen

 

Den Alpine Have 137 1


 

Den Alpine Have 137 11web Den Alpine Have 137 18web Den Alpine Have 137 24web

 Jørn T. Jensen


Årgang 2018

Den Alpine Have 136 1   Den Alpine Have 137 1        

Årgang 2017

forside   Den Alpine Have side1w   Den Alpine Have1web   Den Alpine Have 135 1

 Årgang 2016

Den alpine have nr 128 1   Den alpine have nr 129 1   Den alpine have nr 130 1 w   side 1web

 Årgang 2015

Den alpine have nr 124 1   Den alpine have nr 125 1   Den alpine have nr 126 1    web 1

 Årgang 2014

Den alpine have nr 120 1   Den alpine have nr 121 1 we   Den alpine have nr 122.1web   1 web

  Årgang 2013

den alpine have forweb   forsideweb   Den alpine have nr 118 1web   Den alpine have nr 119 fors