Medlemsbladet.

Bladet udkommer i: marts – juni – oktober – december.

Indlæg til bladet skal være redaktøren i hænde 1 måned før udgivelse, senest 1/2 - 1/5 -1/9 -1/11.

1 joernjensen

Redaktør:
Jørn T. Jensen

 

Se et prøvenummer af bladet:

Den-alpine-have-nr-119-fors

Den Alpine have.


Glæd Jer til  marts nr. af Den Alpine Have.

Marts nr. af Den Alpine Have er afleveret fra  trykkeriet til forsendelse.
Har du ikke modtaget bladet efter 1. marts, kontakt Lars Bertelsen.


Denne gang har vi en flot artikel om Ficaria verna, dens dobbeltblomstrende former 
og I vil opdage hvormange spændende former der findes.

Se forsidebillede på bladet: Ficaria verna 'Crimson Damson'.

Indbydelse til forårsmødet, planteportrætter og meget andet.

Jørn T. Jensen

 

Den Alpine Have 136 1


 

Den Alpine Have 136 8 Den Alpine Have 136 10 Den Alpine Have 136 23

 Jørn T. Jensen


Årgang 2018

Den Alpine Have 136 1            

Årgang 2017

forside   Den Alpine Have side1w   Den Alpine Have1web   Den Alpine Have 135 1

 Årgang 2016

Den alpine have nr 128 1   Den alpine have nr 129 1   Den alpine have nr 130 1 w   side 1web

 Årgang 2015

Den alpine have nr 124 1   Den alpine have nr 125 1   Den alpine have nr 126 1    web 1

 Årgang 2014

Den alpine have nr 120 1   Den alpine have nr 121 1 we   Den alpine have nr 122.1web   1 web

  Årgang 2013

den alpine have forweb   forsideweb   Den alpine have nr 118 1web   Den alpine have nr 119 fors