Medlemsbladet.

Bladet udkommer i: marts – juni – oktober – december.

Indlæg til bladet skal være redaktøren i hænde 1 måned før udgivelse, senest 1/2 - 1/5 -1/9 -1/11.

1 joernjensen

Redaktør:
Jørn T. Jensen

 

Se et prøvenummer af bladet:

Den-alpine-have-nr-119-fors


 

Glæd Jer til  marts nr. af Den Alpine Have.

Marts nr. af Den Alpine Have er afleveret fra  trykkeriet til forsendelse.
Har du ikke modtaget bladet inden 5. marts, kontakt Lars Bertelsen.

Der indbydelse til forårsmødet, hvor Henrik Lütken fortæller om Dolomitterne, samt en artikel om samme.
 
Der er en artikel om Anemone blanda og så en artikel om problemet med skilte til plantenavne.

Plantepotræt og nyt fra lokalklubberne m.m...

Jørn T. Jensen

 

Den Alpine Have140 1web


 

Den Alpine Have 8ny provewe Den Alpine Have 16web Den Alpine Have 20we


 

 Årgang 2019

Den Alpine Have140 1web            

Årgang 2018

Den Alpine Have 136 1   Den Alpine Have 137 1   138 1weba   Den Alpine Have 139 december web1a

Årgang 2017

forside   Den Alpine Have side1w   Den Alpine Have1web   Den Alpine Have 135 1

 Årgang 2016

Den alpine have nr 128 1   Den alpine have nr 129 1   Den alpine have nr 130 1 w   side 1web

 Årgang 2015

Den alpine have nr 124 1   Den alpine have nr 125 1   Den alpine have nr 126 1    web 1

 Årgang 2014

Den alpine have nr 120 1   Den alpine have nr 121 1 we   Den alpine have nr 122.1web   1 web

  Årgang 2013

den alpine have forweb   forsideweb   Den alpine have nr 118 1web   Den alpine have nr 119 fors