Efterårsmøde og Generalforsamling lørdag 26. oktober 2019.

Mødet afholdes på Jelling Seminarium (University College Lillebælt), Stationsvej 4, 7300 Jelling (GPS: Ved Anlægget 1).

Dagens program:

 Kl. 8.45-09.30

Aflevering af planter til udstilling i forhallen på seminariet til et medlem af bestyrelsen.
Planterne skal være forsynet med navneskilt og en udstillingsseddel med navn på plante og ejer. Denne seddel kan hentes her, eller ved ved henvendelse pr. mail eller telefon til formanden.

Retningslinjerne for planteudstillingen kan ses her.


Plantesælgerne kan få deres salgsplanter afleveret enten bagerst i foredragssalen i afspærret område eller på gangbroen lige udenfor.

Retningslinjerne for plantesalget kan ses her.

 Kl. 9.00–9.30 Vi mødes til morgenkaffe.
Ved registrering og betaling ved indgangen bedes I sige jeres navn og antal deltagere, så går det nemmere og hurtigere.
 Kl. 9.30–10.30 Generalforsamling (se dagsordenen her)
 Kl. 10.45-12.15 Foredrag ved Geir Moen: Sent forår i Tien Shan, Kirgisistan.
Der vil være en kort pause undervejs I foredraget.
 Kl. 12.15-13.15 Frokost.
I frokostpausen sælges lodder til det amerikanske lotteri.
Kl. 13.15-14.45 Foredrag ved Geir Moen: Formering og dyrkning af alpine planter
Kl. 14.45-15.00 Offentliggørelse af vinderne af planteudstillingen.
Kl. 15.00–16.00 Kaffepause.
Udtrækning af amerikansk lotteri.
Kl. 16.00 Plantemarked i foredragssalen.
Plantesælgere skal give minimum 5 planter til lotteriet, ellers opkræves 100 kr.

HUSK AT TAGE PLANTER MED TIL VORES UDSTILLING.

Der er gratis adgang for alle medlemmer til generalforsamlingen.
Ønsker du kun at deltage i generalforsamlingen, kan brød til morgenkaffen købes for kr. 10,00.
Prisen for at deltage i det samlede arrangement er kr. 100,00.

Til dette arrangement vil vi igen tilbyde vore sjællandske medlemmer, at vi refunderer hele udgiften til Storebæltsbroen ved 4 personer i 1 bil. Refusionen vil blive nedsat ved mindre antal personer i 1 bil.

Du skal selv medbringe frokost samt kaffe/te til hele dagen. Foreningen serverer et rundstykke til morgenkaffen og kage til eftermiddagskaffen.

Til det amerikanske lotteri modtager vi gerne spændende planter.

Tilmelding til:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
eller evt. Bjarne Basse, tlf. 29 80 47 75,
Senest torsdag 24. oktober 2019


Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virke – ved Irma Poulsen

3. Det reviderede regnskab til godkendelse – ved Torben Ulrick

4. Forslag fra bestyrelsen

  • Fremtidige aktiviteter – ved Irma Poulsen
  • Budgetforslag – ved Torben Ulrick

5. Forslag fra medlemmerne
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.fl.
a. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 4 er på valg i år:
-   Irma Poulsen
-   Bjarne Basse
-   Lars Bertelsen
-   Niels Gravers Kristensen

b. Valg af bestyrelsessuppleanter:
-   1. suppleant: Nils-Jørgen Rasmussen
-   2. suppleant: Lene Juelsgaard Petersen
Suppleanterne er på valg hvert år.

c. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant:
-   Revisor: Henning Madsen
-   Suppleant: Lis Nielsen

7. Eventuelt


Foredrag med Geir Moen

Til efterårsmødet lørdag 26. oktober 2019 får vi besøg af Geir Moen fra Norge.

Han vil holde to foredrag for os:

Det første foredrag hedder ’Sent forår i Tien Shan, Kirgisistan.’.
I denne præsentation besøger vi et vidunderligt land med ekstremt varierende klima- og jordbundsforhold.
Fra halvørken til snedækkede og våde bjergtoppe.
Hundredvis af Trollius lilacinus (syn. Hegemone lilacina), tæpper af Hepatica falconeri og vidunderlige irisarter er nogle af højdepunkterne i denne præsentation.

Her er lidt billeder (klik et billede for stor størrelse).

ts1 ts2 ts3 ts4

Det andet foredrag hedder ‘Formering og dyrkning af alpine planter’.
En introduktion til hvordan man med succes kan dyrke og formere alpine planter.
Formeringsteknikker som stiklinger, podning og dyrkning fra frø samt de grundlæggende betingelser for at holde sin plante kraftig og sund.

Geir vil her også fortælle lidt om hans seneste projekt ”Tilbage til naturen – Vores sidste haveprojekt”, der handler om hans nye have (10.500 kvm. – mest uberørt stenrig natur).
Her vil han fokuserer på at bevare det naturlige udseende, så der kan eksperimenteres med at dyrke planter i et mere naturligt miljø.

Her er lidt billeder  (klik et billede for stor størrelse).

pca1 pca2 pca3 pca4 fgp1 fgp2

Geir Moen

Geir Moen

Geir Moen er en 53-årig nordmand, der bor ca. 70 km nordøst for Oslo.

Geir har siden sin barndom, da hans bedstemor lærte ham, hvordan man sår og dyrker etårige planter, haft en stor passion for planter. Som 11-årig havde han sparet nok lommepenge sammen til at tegne et medlemskab i den norske haveforening!
Senere tog Geir en uddannelse som professionel gartner.

Gennem årene har han dyrket et stort udvalg af forskellige planter fra tropiske til alpine, men i de sidste 25 år har det været de alpine planter og formeringen af samme, der har haft hans store interesse.

Geirs passion for formering af planter førte til en stor interesse for at udforske planter på deres naturlige voksesteder.
Han har blandt andet organiseret flere gruppeture til Karpaterne og de Maritime Alper. I maj 2019 har han arrangeret sin første gruppetur til det centrale Tien Shan i Kirgisistan.

Klik for mere info.


Arbejdernes Landsbank


DAH Bliv Medlem