Efterårsmøde og Generalforsamling lørdag 27. oktober 2018.

Mødet afholdes på Jelling Seminarium (University College Lillebælt), Stationsvej 4, 7300 Jelling (GPS: Ved Anlægget 1).

Dagens program:

 Kl. 8.45-09.30

Aflevering af planter til udstilling i forhallen på seminariet til et medlem af bestyrelsen.
Planterne skal være forsynet med navneskilt og en udstillingsseddel med navn på plante og ejer. Denne seddel kan hentes her, eller ved ved henvendelse pr. mail eller telefon til formanden.
Retningslinjerne for planteudstillingen kan ses her.

Plantesælgerne kan få deres salgsplanter afleveret enten bagerst i foredragssalen i afspærret område eller på gangbroen lige udenfor.
Retningslinjerne for plantesalget kan ses her.

 Kl. 9.00–9.30 Vi mødes til morgenkaffe.
Ved registrering og betaling ved indgangen bedes I sige jeres navn og antal deltagere, så går det nemmere og hurtigere.
 Kl. 9.30–10.30 Generalforsamling (se dagsordenen her)
 Kl. 10.45-12.15 Foredrag ved Jiří Papoušek: Diversity of methods of growing alpines in the Czech garden.
Der vil være en kort pause undervejs I foredraget.
 Kl. 12.15-13.15 Frokost.
I frokostpausen sælges lodder til det amerikanske lotteri.
Kl. 13.15-14.45 Foredrag ved Jiří Papoušek: Saxifragas – breeding work of Karel Lang.
Kl. 14.45-15.00 Offentliggørelse af vinderne af planteudstillingen.
Kl. 15.00–16.00 Kaffepause.
Udtrækning af amerikansk lotteri.
Kl. 16.00 Plantemarked i foredragssalen.
Plantesælgere skal give minimum 5 planter til lotteriet, ellers opkræves 100 kr.

HUSK AT TAGE PLANTER MED TIL VORES UDSTILLING.

Der er gratis adgang for alle medlemmer til generalforsamlingen.
Ønsker du kun at deltage i generalforsamlingen, kan brød til morgenkaffen købes for kr. 10,00.
Prisen for at deltage i det samlede arrangement er kr. 100,00.

Til dette arrangement vil vi igen tilbyde vore sjællandske medlemmer, at vi refunderer hele udgiften til Storebæltsbroen ved 4 personer i 1 bil. Refusionen vil blive nedsat ved mindre antal personer i 1 bil.

Du skal selv medbringe frokost samt kaffe/te til hele dagen. Foreningen serverer et rundstykke til morgenkaffen og kage til eftermiddagskaffen.

Til det amerikanske lotteri modtager vi gerne spændende planter.

Tilmelding til:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
eller evt. Bjarne Basse, tlf. 29 80 47 75,
Senest torsdag 25. oktober 2018


Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virke – ved Ole Jensen

3. Det reviderede regnskab til godkendelse – ved Torben Ulrick

4. Forslag fra bestyrelsen

Fremtidige aktiviteter – ved Ole Jensen

Budgetforslag – ved Torben Ulrick

5. Forslag fra medlemmerne
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.fl.
a. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 3 er på valg i år:
-   Ole Jensen
-   Fritz Thise
-   Torben Ulrick

b. Valg af bestyrelsessuppleanter:
-   1. suppleant: Nils-Jørgen Rasmussen
-   2. suppleant: Pladsen er pt. ubesat
Suppleanterne er på valg hvert år.

c. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant:
-   Revisor: Knud Thomsen
-   Suppleant: Jørn T. Jensen

7. Eventuelt


Foredrag med Jiří Papoušek

Til efterårsmødet lørdag 27. oktober 2018 får vi besøg af Jiří Papoušek fra Tjekkiet.

Han vil holde to foredrag for os:

Det første foredrag hedder ’Diversity of methods of growing alpines in the Czech garden’.
Her vil Jiří tale om de forskellige måder, de dyrker alpine planter på i Tjekkiet.
Tjekkerne er jo især kendte for deres mange fantastiske og forskelligartede spaltebede, så mon ikke han også kommer ind på det.

Hans andet foredrag hedder ‘Saxifragas – breeding work of Karel Lang’. Her vil han tale om Karel Lang og hans arbejde med at dyrke og krydse saxifragaer.

Da Jiří holder foredragene på engelsk, vil de blive oversat.

Vi glæder os til, at vi har fået mulighed for at få besøg af Jiří, og så har han også lovet at tage planter med til salg.

Her er lidt billeder fra Jiří's have (klik et billede for stor størrelse).

IMG 1921 IMG 1927 IMG 1928 IMG 1929 IMG 1934 IMG 1943

Jiří Papoušek

jiriny

Jiří bor med sin familie i en forstad til Prag i Tjekkiet og har dyrket alpine planter i mange år.

Han har en stor have, der er delt op i forskellige afsnit: spaltebede, forskellige trug, små nåletræer, skovbundsbed og en alpin tunnel med en tufvæg, hvor han dyrker mange sjældne og vanskelige planter med stor succes.
Desuden har han et stort alpinhus med pudeplanter og mange arter og sorter af Daphne og Dionysia, en del stammer fra hans egne indsamlinger fra området omkring Gardasøen og fra Iran.

Jiří arbejder som leder af kundeservice hos et internationalt transportselskab, men tager også på ekspeditioner og holder foredrag rundt omkring i verden. Han er desuden med i organisationskomiteen for International Czech Rock Garden Conference, senest i 2017.

Klik for mere info.


Arbejdernes Landsbank


DAH Bliv Medlem