Efterårsmøde og Generalforsamling lørdag 28. oktober 2017.

OBS!!

Mødet afholdes i katinen på Jordbrugets uddannelsescenter (tidl. Beder Gartnerskole),
Damgårds Allé 5
8330 Beder.

questionmark
  Kort
google map logo
Google

 

Dagens program:

 Kl. 8.45-09.30

Aflevering af planter til udstilling i forhallen på seminariet til et medlem af bestyrelsen.
Planterne skal være forsynet med navneskilt og en udstillingsseddel med navn på plante og ejer. Denne seddel kan hentes her, eller ved få ved henvendelse pr. mail eller telefon til Bjørn Heiseberg Poulsen, tlf. 53 33 95 27 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Retningslinjerne for planteudstillingen kan ses her.

 Kl. 9.00–9.30 Vi mødes til morgenkaffe.
(Ved registrering og betaling ved indgangen bedes I sige jeres navn og antal deltagere, så går det nemmere og hurtigere).
 Kl. 9.30–10.30 Generalforsamling (se dagsordenen her)
 Kl. 10.45-12.15 Foredrag ved Martin Sheader - "Bjergplanter fra Patagonien."
Der vil være en kort pause undervejs I foredraget.
 Kl. 12.15-13.15 Frokost.
I frokostpausen sælges lodder til det amerikanske lotteri.
Kl. 13.15-14.45 Foredrag ved Martin Sheader - "Dyrkning af patagoniske planter"
Kl. 14.45-15.00 Offentliggørelse af vinderne af planteudstillingen.
Kl. 15.00–16.00 Kaffepause.
Udtrækning af amerikansk lotteri.
Kl. 16.00 Plantemarked.
Plantesælgere skal give minimum 5 planter til lotteriet, ellers opkræves 100 kr.


HUSK AT TAGE PLANTER MED TIL VORES UDSTILLING.

Der er gratis adgang for alle medlemmer til generalforsamlingen.
Ønsker du kun at deltage i generalforsamlingen, kan brød til morgenkaffen købes for kr. 10,00.

Prisen for at deltage i det samlede arrangement er kr. 100,00.

Til dette arrangement vil vi igen tilbyde vore sjællandske, norske og svenske medlemmer, at vi refunderer hele udgiften til Storebæltsbroen ved 4 personer i én bil. Refusionen vil blive nedsat ved mindre antal personer i én bil.

Du skal selv medbringe frokost samt kaffe/te til hele dagen. Foreningen serverer et rundstykke til morgenkaffen og kage til eftermiddagskaffen.

Til det amerikanske lotteri modtager vi gerne spændende planter.

Tilmelding til:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
eller evt. Bjarne Basse, tlf. 29 80 47 75

Senest torsdag 26. oktober 2017


Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virke – ved Bjørn Heiseberg Poulsen

3. Det reviderede regnskab til godkendelse – ved Torben Ulrick

4. Forslag fra bestyrelsen
a) Fremtidige aktiviteter – ved Bjørn Heiseberg Poulsen
b) Budgetforslag – ved Torben Ulrick

5. Forslag fra medlemmerne
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.fl.
a. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 4 er på valg i år:
-  Kirsten Andersen
-  Lars Bertelsen
-  Bjørn Heiseberg Poulsen
-  Bjarne Basse

b. Valg af bestyrelsessuppleanter:
-   1. suppleant: Irma Poulsen
-   2. suppleant: Susanne Vissing Aagaard
Suppleanterne er på valg hvert år.

c. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant:
-   Revisor: Knud Thomsen
-   Suppleant: Jørn T. Jensen

7. EventueltOm floraen i Patagonien i Sydamerika

v. Kirsten Andersen, Herskind

Vulkanen LaninVi skal denne dag en tur til Sydamerika, nærmere betegnet Patagonien, med Martin Sheader.
Patagonien er en region, der omfatter det sydlige Chile og Argentina og er adskilt af Andesbjergene. Med de fremherskende vestenvinde får de vestlige chilenske bjergskråninger meget nedbør. På de østlige skråninger er nedbøren lavere, og når vi rejser mod øst, bevæger vi os ind i tør halvørken – Den Patagoniske Steppe.

Dagens foredrag:

1 - Bjergplanter fra Patagonien
I dette foredrag vi vil se på generelle ændringer i floraen i de patagoniske bjerge og på den tilstødende steppe undervejs fra Santa Cruz til Neuquén i nord. Vi vil undersøge mange forskellige voksesteder i bjergene og de arter, der lever der. Vi vil i foredraget beskrive mange artsgrupper.

2 - Patagoniske planter i dyrkning

I dette foredrag ser vi på udvalget af dyrkede patagoniske planter og på, hvordan de kan dyrkes, med fokus på Oxalis, Ourisia, Junellia, Petunia, Nassauvia, Alstroemeria, Rhodopliala og mange andre.

 

Martin Sheader

Martin Sheader

Martin er pensioneret lektor i marinbiologi og er en ivrig dyrker, udstiller og fotograf med særlig interesse for planter i Patagonien.

Martin og hans kone Anna-Liisa har besøgt det sydlige Sydamerika mange gange, og han har ledt ture til området for Alpine Garden Society.


I 2013 udgav han sammen med flere kolleger en felthåndbog “Flowers of the Patagonian Mountains”, der anses for at være den mest omfattende guide til planterne i området.

Martin Sheaders bog “Flowers of the Patagonian Mountains” kan lånes i biblioteket se mere om bogen her.

 

Klik for mere info.


Arbejdernes Landsbank


DAH Bliv Medlem