Tufa og kalksten i medlemmernes haver.

Her på siden, vil vi gerne vise lidt om de bede lavet af kalk- eller tufasten der er lavet hos foreningens medlemmer. Så vidt muligt er de enkelte bede angivet med størrelse og forbrug af sten pr. kg.

Det er så vort håb,at andre kan finde inspiration og en ide om aktuelt forbrug, hvis man selv vil anlægge et lignende bed.

Kalkstens bedene er lavet med de kalksten vi kunne tilbyde medlemmerne i 2017, og hvoraf der her pr. ult. oktober 2018 stadig er nogle til salg, Klik her hvis du vil se tilbuddet.

Tufa bedene er primært lavet med den tufa vi kunne tilbyde medlemmerne i 2018.

Klik på linien med det enkelte bed, for at se en kort beskrivelse + lidt billeder.

Kalkstensbed i Aarhus - (klik for at se billeder/beskrivelse)

Kalksten bedet er lavet som 2 bede, adskit af en sti belagt med marksten.

Bedene fylder 2,7 x 1,2 meter og 1,2 x 1 meter, ialt ca. 3,5 kvadratmeter, og frorbruget af sten har været 2 trailer læs eller ca. 600 kg.

Kalkstensbedet har været rigtig godt, det er helt klart en kombination planterne kan lide, allerede det første år er de vokset helt fantastisk, og der har hun været ganske få vi har måttet udskifte.

Tufa bede i Aarhus - (klik for at se beskrivelse/billeder)

Tufa bed 1.

Bedet er lavet med 5 mellemstore tilplantede tufa sten vi fik foræret i 2017 (man har vel lov til at være heldig) :-)

bedet måler 1,3 x 0,6 meter, ca. 0,8 kvadratmeter, og er anlagt så stenene kan ses fra begge sider (sådan var de tilplantet). af hensyn til omgivelserne er der valgt sorte granitskærver som topdressing.

Tufa Bed 2.

Bedet er lavet af den Tyrkiske tufa, foreningen formidlede salg af i 2018.

Bedet fylder ca. 2 x 2 meter, i alt ca. 4 kvadratmeter, og der er brugt kanp 480 kg. tør tufa.

Stenene var noget runde, så der er valgt at præsentere hver sten for sig, dvs. de er sat med lidt mellemrum og som topdressing er der valgt røde granitskærver (af hensyn til omgivelderne).

Tufa bede i Ringkøbning - (klik for at se billeder/beskrivelse)

Tufa Bed 1.

Bedet er anlagt i 2017, og består af ca. 190 kg. tufa (købt i Belgien).

Tufa bed 2.

Bedet er lavet af den Tyrkiske tufa, foreningen formidlede salg af i 2018.

Bedet fylder ca. 1,4 x 2 meter, i alt ca. 2,8 kvadratmeter, og der er brugt ca 500 kg. tør tufa.

Tufa og Kalkstensbede i Hadsten - (klik for at se billeder/beskrivelse)

I 2018 købte jeg 3.000 kg tufsten fra Tyrkiet via Den Alpine Have. Jeg har brugt knap 2.000 kg til to sammenhængende bede på 280 x 120 cm og 650 x 300 cm. Jeg har lagt tufstenene direkte i et lag af vasket sand, og mod syd har jeg bygget en ’mur’ på ca. 40 cm i højden af marksten, så jeg på nordsiden af den kunne bygge en mur af tuf for at give lidt beskyttelse mod solen. Tidligere havde jeg en havedam på stedet med fisk og åkander osv., så der er hældt meget sand i hullet for at få det i niveau med de omgivende bede. Jeg har endnu kun plantet nogle få planter i det som fx Daphne og Primula.

I drivhuset har jeg lavet en plantekasse på 170 x 80 x 20 cm med huller i bunden, deri har jeg lagt vasket sand, og derefter har jeg anbragt nogle af de største tufsten i sandet, i hullerne mellem stenene har jeg lagt nogle mindre tufsten og øverst et lag af tufgrus og -sand. Jeg venter til foråret 2019 med at plante forskellige lidt vanskelige planter deri som fx Primula og Dionysia.

Jeg har stadig en rest på godt 600 kg, som skal bruges på et nyt bed, hvor der tidligere stod nogle roser.


Kalkstensbedet

I juni 2017 købte jeg en del kalksten, som jeg bl.a. har brugt til at lave et bed på ca. 150 x 250 cm. Det er højere mod syd og omkranset af nogle store marksten for at forhindre, at sand og andet forsvinder ud på det omgivende fliseområde. Kalkstenene er sat i en blanding af vasket sand, Ecogrip Grow og lidt neutral plantejord. Mellem kalkstenene har jeg lagt nogle mindre stykker af knuste kalksten. Vinteren 2017/18 fik flere af kalkstenene til at revne, men det er kun en fordel og giver et lidt mere naturligt udseende. Jeg har plantet forskellige små kalkelskende planter inkl. Daphne og nogle heksehoste, og de fleste har klaret sig godt.

Tufa bed i Årslev. - (klik for at se billeder/beskrivelse

Bedene er lavet af den tyrkiske tufa, foreningen formidlede salg af i 2018.

Der er købt 2.000 kg, der bliver brugt pø om pø-

 

Tufa bed i Nodeland (Norge). - (klik for at se billeder/beskrivelse

Bedene er lavet af den tyrkiske tufa, foreningen formidlede salg af i 2018.

Der er købt 875 kg, Hvoraf der er brugt ca. 3/4, dvs. ca. 700 kg.

Bedene måler henholdsvis 2,6 x 2,2 meter og 1 x 1,2 meter - omregnet vil det sige, at der er brugt ca. 100 kg. pr kvadratmeter.

 

Klik for mere info.


Arbejdernes Landsbank


DAH Bliv Medlem