AflystEfterårsmødet 2020.

Grundet den aktuelle situation med Corona/Covid-19 virus, er arrangementet AFLYST

Bestyrelsen har besluttet at aflyse årets efterårsmøde, samt udskyde årets generalforsamling til (foreløbig) forårsmødet 2021, der forhåbentlig kan afholdes i Jelling den 10. april 2021.

Nuværende bestyrelse fortsætter uændret frem til næste generalforsamling.

Det har ikke været en let beslutning, men i disse Covid-19 tider, er det lidt som om odds er imod at vi kan mødes, denne gang rendte vi ind i en række udfordringer:
- Først fik vi en meddelelse fra Vic Aspland (mødets foredragsholder), om at han kom til Danmark.
- Så havde vi kontakt til Jelling, og fik her at vide, at grundet Covid-19, kunne vi ikke leje lokalerne i dette efterår.
- Irma lavede så et stort arbejde, og skaffede et lejemål på lokaler i Ringkøbning.
- Så kom smittestigningen:
- med et forbud imod at flere end 50 personer kunne mødes, i første omgang til og med 4. oktober, senere forlænget til og med 18.oktober.
- at den engelske regerings rejsevejledning frarådede rejser til Danmark, hvilket fik Vic til at meddele, at han alligevel ikke kunne komme.

Så uden foredragsholder, med et lokale lejemål der kun kunne aflyses frem til den 10. oktober og en formodning om at der kom forlængelse/udvidelse af Covid-19 restriktionerne, ja så beluttede bestyrelsen, at chancerne for at mødet kunne gennemføres var for små - derfor beslutningen om at aflyse.


Generalforsamling og efterårsmøde i Ringkøbning.

Lørdag den 24. oktober 2020.

I indkaldes hermed til den årlige generalforsamling samt efterårsmøde, som denne gang holdes på Odd Fellow Logen, Vasevej 35, 6950 Ringkøbing.
Grundet coronarestriktioner har det desværre ikke været muligt at leje vores normale lokaler i Jelling, vi har derfor - stort set med dags varsel - måttet finde et alternativ. Det blev til:
Odd Fellow Logen på Vasevej 35, 6950 Ringkøbing.

Vi håber, at vi trods denne sene ændring vil få et rigtig godt efterårsmøde, og at rigtig mange vil deltage.
PS Plantesalget kan kun afvikles udendørs, beskyttet men alligevel udendørs, det betyder bl.a., at plantesælgere SELV SKAL MEDBRINGE borde til plantesalget.

Bestyrelsen vil selvfølgelig sørge for, at mødet holdes forsvarligt under hensyntagen til coronapandemien. Vi sørger for håndsprit, men deltagerne skal selv sørge for evt. mundbind.

Dagens foredragsholder er Vic Aspland (Du kan læse mer om Vic HER).

Som formand for The Cyclamen Society og medlem af fem ekspeditioner udsendt af The Cylamen Society, en til det vestlige Kreta og fire til Tyrkiet, og leder af ekspeditionen i 2002 til Amanusbjergene (også kaldet Nurbjergene) i Tyrkiet kan vi se frem til et spændende foredrag om Cyclamen.
Efter pausen fortæller Vic Aspland om Evia, tidligere Euboia, som er den næststørste af de græske øer i areal og befolkning efter Kreta. Den ligger så tæt på det græske fastland, at man opfatter den som en del af det, men er adskilt fra fastlandet af Eviabugten. 

Dagens program:

,

 Kl. 8.45-09.30

Aflevering af planter til udstilling til et medlem af bestyrelsen. Sted vil fremgå senere.
Planterne skal være forsynet med navneskilt og en udstillingsseddel med navn på plante og ejer. Denne seddel kan hentes her, eller ved ved henvendelse pr. mail eller telefon til formanden.

Retningslinjerne for planteudstillingen kan ses her.


Plantesælgerne kan stille deres salgsborde og planter i salgsområdet udenfor. Stedet vil blive anvist.
Vi beder plantesælgerne deltage i oprydning og fejning efter salget.

Retningslinjerne for plantesalget kan ses her.

 Kl. 9.00–9.30 Vi mødes til morgenkaffe.
Ved registrering og betaling ved indgangen bedes I sige jeres navn og antal deltagere, så går det nemmere og hurtigere.
 Kl. 9.30–10.30 Generalforsamling (se dagsordenen her)
 Kl. 10.45-12.15 Vic Aspland fortæller om Cyclamen
Alle kender blomsterhandlernes Cyclamen persicum-hybrider, men de hårdføre cyclamenarter kan blomstre året rundt ude i haven, i et koldt drivhus eller i en mistbænk. Foredraget handler om forskellige arter i kultur og i naturen.
Der vil være en kort pause undervejs I foredraget.
 Kl. 12.15-13.15 Frokost.
I frokostpausen sælges lodder til det amerikanske lotteri.
Kl. 13.15-14.45 Vic Aspland fortæller om Evia, Grækenlands glemte ø.
Grækenlands næststørste ø Evia (på klassisk græsk Euboia) ligger nord for Athen, men besøges sjældent af turister fra Vesteuropa. Dette foredrag kommer ind på årsagerne og nogle af øens specielle forhold og giver et overblik over dens rige flora.
Der vil være en kort pause undervejs I foredraget.
Kl. 14.45-15.00 Offentliggørelse af vinderne af planteudstillingen og fotokonkurrencen.
Offentliggørelse af vinderen af online planteudstillingen fra 2019.
Kl. 15.00–16.00 Kaffepause.
Udtrækning af amerikansk lotteri.
Kl. 16.00 Plantemarked udenfor.
Plantesælgere skal give minimum 5 planter til lotteriet, ellers opkræves 100 kr.


Der er gratis adgang for alle medlemmer til generalforsamlingen.

Ønsker du kun at deltage i generalforsamlingen, kan brød til morgenkaffen købes for kr. 10,00.
Prisen for at deltage i det samlede arrangement er kr. 100,00.

Til dette arrangement vil vi igen tilbyde vores sjællandske, norske og svenske medlemmer, at vi refunderer hele udgiften til Storebæltsbroen ved 4 personer i 1 bil. Refusionen vil blive nedsat ved mindre antal personer i 1 bil.

Du skal selv medbringe frokost samt kaffe/te til hele dagen. Foreningen serverer et rundstykke til morgenkaffen og kage til eftermiddagskaffen.

Til det amerikanske lotteri modtager vi gerne spændende planter.

Tilmelding til dagen skal ske til:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
eller evt. Bjarne Basse, tlf. 29 80 47 75,

senest torsdag 22. oktober 2020.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.


Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virke – ved Irma Poulsen
3. Det reviderede regnskab til godkendelse – ved Torben Ulrick

4. Forslag fra bestyrelsen
a. Fremtidige aktiviteter – ved Irma Poulsen
b. Budgetforslag – ved Torben Ulrick

5. Forslag fra medlemmerne
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.fl.
a. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 3 er på valg i år:
Torben Ulrick
Fritz Thise
Hanna Ammitzbøll

b. Valg af bestyrelsessuppleanter:
1. suppleant: Nils-Jørgen Rasmussen
2. suppleant: Lene Juelsgaard Petersen
Suppleanterne er på valg hvert år

c. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant:
Revisor: Henning Madsen
Suppleant: Lis Nielsen

7. Eventuelt


Vic Asplan

Vic Aspland Kendal Farrer Picture

Af profession uddannet som kandidat i kemi, men af lyst havemand.

Har ivrigt dyrket alpine planter siden 1972, især løg, men interesseret i at dyrke næsten alt.

Bestyrelsesmedlem i Birmingham Botaniske Have og formand for The Horticultural Advisory Committee (rådgivende udvalg vedr. planter).

Formand for The Cyclamen Society. Medlem af fem ekspeditioner udsendt af The Cylamen Society (en til det vestlige Kreta og fire til Tyrkiet) og leder af ekspeditionen i 2002 til Amanusbjergene (også kaldet Nurbjergene) i Tyrkiet.

Tidligere medarbejder vedr. praktisk havearbejde på The Alpine Garden Society’s tidsskrift (The Alpine Gardener) og fast bidragyder af artikler henvendt til begyndere og om praktiske emner.

Over 100 udgivne artikler i forskellige tidsskrifter.

Hovedforfatter til den nye bog om cyclamen, der for nylig er udgivet i fællesskab af Kew Books og The Cyclamen Society.

Optrådte sammen med Carol Kline i BBC Gardeners’ World, april 2014.

Interview i udsendelsen BBC Gardeners’ Question Time (spørgeprogram om haveemner), oktober 2016.

På billedet ses Vic Asplan og Jan, da de modtager en Farrer medalje ved Kendal showet. Fotograf Cliff Booker


 

Klik for mere info.


Arbejdernes Landsbank


DAH Bliv Medlem