Generalforsamling og efterårsmøde 2022

Lørdag den 29. oktober 2022.

I indkaldes hermed til den årlige generalforsamling samt efterårsmøde, som afholdes på Jelling Seminarium (University College Lillebælt), Stationsvej 4, 7300 Jelling (GPS: Ved Anlægget 1).

Vi får denne gang besøg af to danske plantefolk, Lene og Anton Thorskov fra Græsted.
Rigtig meget af deres fritid handler om planter på den ene eller anden måde.
De har været medlemmer af AGS, så langt de husker tilbage, men har aldrig været rigtig aktive.
De vil fortælle om rejser og planter i Israel fra Negevørkenen til Golan og om deres egen have.

Dagens program:

 Kl. 8.45-09.30

Aflevering af planter til udstilling i forhallen på seminariet til et medlem af bestyrelsen.
Planterne skal være forsynet med navneskilt og en udstillingsseddel med navn på plante og ejer. Denne seddel kan hentes her, eller ved ved henvendelse pr. mail eller telefon til formanden.

Retningslinjerne for planteudstillingen kan ses her.

HUSK AT TAGE PLANTER MED TIL VORES UDSTILLING.


Plantesælgerne kan få deres salgsplanter afleveret enten bagerst i foredragssalen i afspærret område eller på gangbroen lige udenfor.
NB. Bordene skal være dækket med plastic (det sørger bestyrelsen for), og pas på med ikke at spilde jord på gulvet.
Vi beder plantesælgerne ved tilmelding til mødet bestille det antal borde, som I har brug for til jeres plantesalg. Det vil lette opstillingen. Vi beder jer samtidig deltage i oprydning og fejning efter salget.

Retningslinjerne for plantesalget kan ses her.

Vi beder jer respektere ikke at sælge planter, før efter mødet. HELLER ikke det at sætte planter under bordet. Aftal i stedet hjemmefra, hvis der skal tages noget med. Det er et stort ønske fra nogle af vores medlemmer, der overholder reglerne.

 Kl. 9.00–9.30

Vi mødes til morgenkaffe.
Ved indgangen vil I få stemmeseddel til planteudstillingen. Entreen er 100 kroner.

 Kl. 9.30–10.30 Generalforsamling (se dagsordenen her)
 Kl. 10.45-12.15

Lene og Anton Thorskov fortæller om Israels flora.

Vi begynder i Negevørkenen og bevæge sig nordover for at ende i Golan på Mount Hermond. De vil udelukkende præsentere planter fra naturen, og de vil undervejs dykke lidt ned i nogle af arterne og deres biologi. Samtidig kan nogle kulturelle henvisninger ikke undgås, ligesom de vil fortælle nogle anekdoter, som knytter sig til nogle af planterne.

Du kan se/hente en planteliste fra foredaget her eller som en excel-fil med link til Google her-

Der vil være pause undervejs i foredraget.

Der vil inden frokost være et lille oplæg omkring foreningens virke gennem 50 år.

 Kl. 12.15-13.15

Jubilæums frokost. Der vil være 3 stk. smørrebrød samt øl eller vand til alle. Husk selv at medbringe bestik og tallerken..
I frokostpausen sælges lodder til det amerikanske lotteri.
Husk at stemme på planteudstillingen, inden mødet starter igen.

Kl. 13.15-14.45

Lene og Anton Thorskov fortæller om deres have.

I dette foredrag vil de præsentere deres 6 år gamle samlerhave i Græsted. De vil fortælle om, hvordan haven er blevet skabt, eller rettere er blevet flyttet 10 km og genopbygget, med større alpinbede, surbundsbede, steppebed, skovbunds/orkidebed, ørken/kaktusbed, sumpbed, dam og staudebede. De vil fortælle, hvad der er gået godt, og hvad der lykkes mindre godt. Dette foredrag bliver lidt mere et hyggeforedrag til glæde og måske til inspiration.

Der vil være en kort pause undervejs I foredraget.

Kl. 14.45-15.00 Offentliggørelse af vinderne af planteudstillingen.
Kl. 15.00–16.00 Kaffepause.
Udtrækning af amerikansk lotteri.
Kl. 16.00 Plantemarked.
Plantesælgere skal give minimum 5 planter til lotteriet, ellers opkræves 100 kr.

 

Til dette arrangement vil vi igen tilbyde vores sjællandske, norske og svenske medlemmer, at vi refunderer hele udgiften til Storebæltsbroen ved 4 personer i 1 bil. Refusionen vil blive nedsat ved mindre antal personer i 1 bil.

Du skal selv medbringe kaffe/te til hele dagen. Foreningen serverer et rundstykke til morgenkaffen og kage til eftermiddagskaffen, samt frokost, som tidligere beskrevet.

Til det amerikanske lotteri modtager vi gerne spændende planter.

Tilmelding til dagen skal ske til:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
eller evt. Bjarne Basse, tlf. 29 80 47 75,

senest torsdag 20. oktober 2022. af hensyn til bestilling af smørrebrød.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.


Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virke – ved Irma Poulsen

3. Det reviderede regnskab til godkendelse – ved Torben Ulrick

4. Forslag fra bestyrelsen
Fremtidige aktiviteter – ved Irma Poulsen

Budgetforslag – ved Torben Ulrick

5. Forslag fra medlemmerne
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.fl.
a. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 4 er på valg i år:
Irma Poulsen
Bjarne Basse
Lars Erik Bertelsen
Niels Gravers Kristensen

b. Valg af bestyrelsessuppleanter:
1. suppleant: Nils-Jørgen Rasmussen
2. suppleant: Lene Juelsgaard Petersen
Suppleanterne er på valg hvert år

c. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant:
Revisor: Henning Madsen
Suppleant: Lis Nielsen

7. Eventuelt


Lene og Anton Thorskov

LeneAnton Thorskov1 er 61, arbejder som SSA på Blå Kors i Humlebæk
Anton er 62, arbejder som Automatik/IT Ingeniør på Novo Nordisk Hillerød

Vi har været gift i 41 år, har altid haft have, og har opbygget i alt 3 haver.
Rigtig meget af vores fritid handler om planter på den ene eller anden måde.

Vi har været medlemmer af AGS så langt jeg husker tilbage, men har aldrig været rigtig aktive.